mn

Дэлхийн гаалийн байгууллагаас манай баг анхны багц цахим сургалтаа авлаа.Холбооны цаашидын үйл ажиллагаанд маань маш хэрэгтэй цахим сургалт байна.

Leave a Reply