mn

Том ажлын эхлэл хамтын ажиллагаа, нээлт, сургалт, семинар, судалгааны танилцуулга EDP, TRAM, OECD нар нь экспортлогч, гаалийн зуучлал, тээвэр зууч тэдгээрийн мэргэжилтэнг чадвахижуулах, гадаад худалдаа, хил боомтын нэвтрэлтийг сайжруулахад тус тусын оролцоо нь чухал ач холбогдолтой юм.

Leave a Reply